Bedrijfsprofiel

Linetec is een klein maar zeer veelzijdig bedrijf, gespecialiseerd in techniek en taal. De aangeboden diensten omvatten onder meer de ontwikkeling en evaluatie van elektronische producten, reparatie en service van elektrische en elektronische apparatuur, vertaling van boeken, handleidingen (met name op het gebied van elektronica en automatisering) en softwarepakketten, en het schrijven en corrigeren van handleidingen en overige teksten.
In 1997 is Linetec opgericht door Richard Rasker; het is tot op de dag van vandaag een eenmansbedrijf, echter met een uitgebreid netwerk van contacten.

De grondslag: een brede interesse

De basis van deze vaardigheden ligt in een zeer brede belangstelling van Rasker voor techniek en taal. Zo waren naar verluidt zijn eerste woorden als kind niet `mamma' en `papa', maar `aan' en `uit'. Van jongs af aan deed hij niets liever dan knutselen en lezen - al op zijn zevende las hij boeken voor volwassenen. Na een gymnasiumopleiding en een universitaire studie elektrotechniek heeft hij voor allerlei bedrijven elektronische producten ontwikkeld, vertalingen gemaakt en reparaties uitgevoerd.
Een baan in het reguliere bedrijfsleven bood echter geen mogelijkheid alle vaardigheden ten volle te ontplooien; ook boden slechts weinig bedrijven de afwisseling en vrijheid die zelfstandigheid met zich meebrengt, wat een belangrijke reden was voor het opzetten van een eigen onderneming. Feitelijk is zijn bedrijf niet alleen zijn werk, maar ook zijn hobby, waardoor iedere nieuwe opdracht met volle inzet en (meestal) veel plezier wordt uitgevoerd.
Alle genoemde factoren maken ook een hoge mate van flexibiliteit mogelijk; als klant van Linetec kunt u het in principe `krijgen zoals u het hebben wilt'.

Eenvoud, kwaliteit en betrouwbaarheid

Rasker is van mening dat eenvoud een belangrijke voorwaarde is voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit geldt niet alleen voor de structuur van de onderneming, maar ook voor de verleende diensten. Zo wordt bij technische vraagstukken uitgebreid aandacht besteed aan het bereiken van een zo eenvoudig mogelijke oplossing, zowel vanuit het oogpunt van de producent als van de eindgebruiker van een product. Natuurlijk bestaat lang niet voor ieder probleem een eenvoudige oplossing. Toch zal ook in complexe situaties zoveel mogelijk worden geprobeerd eenvoudige, overzichtelijke deeloplossingen toe te passen.

Een verdere waarborg voor de kwaliteit is het feit dat alle werkzaamheden zoveel mogelijk door Rasker zelf worden uitgevoerd. Niet alleen kan hij alleen zo de hoogst haalbare kwaliteit, maar ook de best mogelijke nazorg leveren, bijvoorbeeld in de vorm van instructie en onderhoud.

Anders dan veel bedrijven, is Linetec niet gericht op expansie. U kunt Linetec beter beschouwen als een doorlopend persoonlijk project, dat allerlei producten en diensten van een zo hoog mogelijke kwaliteit probeert te bieden tegen een betaalbare prijs.