Vertalingen

Talen en expertise

Linetec biedt vertaaldiensten van en naar het Nederlands, Engels en Duits. Bijzondere expertise is aanwezig op onder meer de volgende technische en wetenschappelijke vakgebieden:

Automatisering

Elektronica

Fysica

Medische wetenschappen

Ook vertalingen van andere soorten teksten (proza, artikelen enzovoort) zijn doorgaans geen probleem. De enige uitzondering wordt gevormd door teksten waarvoor een beëdigd tolk/vertaler vereist is, bijvoorbeeld juridische teksten.

Vertaling met meerwaarde

Een goede vertaling bestaat natuurlijk uit meer dan alleen een letterlijke omzetting van tekst van de ene taal in een andere taal. Zo kan bij de vertaling van een werk rekening worden gehouden met onder meer de volgende aspecten:

Correcte inhoud:

Bij de vertaling wordt, waar mogelijk, ook de inhoud van de tekst beoordeeld. Evidente fouten worden in het algemeen direct gecorrigeerd. Als alleen maar het vermoeden van een fout bestaat, zal nader onderzoek worden verricht en wordt contact opgenomen met de opdrachtgever en/of de schrijver.

Lokalisatie:

Vaak bevat een tekst elementen die eigen zijn aan de cultuur van de brontaal, maar weinig of geen betekenis hebben in de doeltaal. Dit gaat op voor bijvoorbeeld gezegdes en uitdrukkingen, maar ook voor namen van televisieprogramma's, merken, voedingsmiddelen enzovoort. Indien gewenst zal worden getracht deze elementen zo aan te passen dat ze een vergelijkbare betekenis hebben in de doeltaal.

Tekstverloop:

Niet iedere brontekst is perfect geschreven. Vaak is een tekst inhoudelijk wel correct, maar `loopt' de tekst niet, bijvoorbeeld doordat bij een uitleg van de hak op de tak wordt gesprongen, of doordat de volgorde waarin zaken worden gepresenteerd niet optimaal is. Dit soort onvolkomenheden in de stijl kan vaak worden opgelost door de volgorde van tekstpassages te wijzigen of (in extreme gevallen) alinea's te herschrijven.

Het aanpassen van een tekst gebeurt vanzelfsprekend alleen op uitdrukkelijk verzoek van of na overleg met de opdrachtgever.