Handleidingen

Handleidingen en verwante teksten vormen een van de taalkundige specialismen van Linetec. Dit specialisme is niet beperkt tot vertalingen van handleidingen, maar omvat ook het opstellen van handleidingen aan de hand van producten en productspecificaties.

Handleidingen worden in het algemeen slecht gelezen. Vaak is dit te wijten aan de gebruiker ("ik kan het prima zelf uitzoeken"), maar minstens zo vaak aan de kwaliteit van de handleiding zelf. Het is helaas nog steeds gebruikelijk dat een op zich uitstekend product wordt vergezeld van een handleiding die onduidelijk, te ingewikkeld of soms zo goed als onleesbaar is. Dit is bijzonder jammer, aangezien gebruikers op deze manier vaak niet optimaal plezier hebben van een product en soms zelfs gaan klagen over `ontbrekende' mogelijkheden en andere vermeende tekortkomingen.

Een goede handleiding moet aan enkele belangrijke, vaak tegenstrijdige eisen voldoen:

Kort gezegd komen deze eisen er vaak op neer dat iets ingewikkelds op een eenvoudige, logische manier moet worden uitgelegd. Dit is iets wat Linetec bij uitstek beheerst.

Net zoals vertalingen kunnen handleidingen worden verzorgd in de talen Nederlands, Engels en Duits.