Elektronica: ontwerp, productie en evaluatie

Ongeacht of het gaat om zeer eenvoudige schakelingen of juist complexere, controllerbestuurde apparaten, eenmalige of seriematige projecten, analoge, digitale of gecombineerde oplossingen: Linetec kan zeer veel verschillende soorten producten en systemen realiseren.

Een sleutelbegrip bij de ontwikkeling van elektronische producten is eenvoud - geheel in overeenstemming met de aard en werkwijze van Linetec; veel tijd en moeite wordt gestoken in het bereiken van een zo eenvoudig mogelijke oplossing. De ervaring leert dat dit vrijwel altijd resulteert in een goede prijs/prestatieverhouding van een product.

Productontwikkeling is mogelijk in iedere gewenste vorm en op vrijwel iedere gewenste schaal, van eenmalige, losse printjes tot compleet afgewerkte producten die in series van desnoods tien- of honderdduizenden geproduceerd worden.

Expertisegebieden

Biomedische technologie

Een van de gebieden waarin Linetec in de loop der jaren bijzondere expertise heeft opgebouwd, is biomedische technologie, deels in samenwerkingsverbanden met de Universiteit Twente. Deze expertise omvat onder meer inzicht in en beveiliging van biomechanische systemen (revalidatie- en onderzoeksrobots), gevoelige optische biosensorsystemen, en de (deel)ontwikkeling van een systeem voor monitoring van chronische wonden en andere huidafwijkingen. Linetec beschikt ook over medische basiskennis, alsmede goede kennis van algemene chemie, biochemie en biomechanica.

Natuurkunde

Bijzondere expertise is ook aanwezig op het gebied van natuurkunde, waaronder met name zaken zoals warmte- en energiehuishouding, mechanica en uiteraard elektriciteitsleer.

'First assessment'

Een bijzondere dienst van Linetec bestaat uit zogenoemde 'first assessments' oftewel een eerste evaluatie van geplande ontwikkelingen en projecten. Vaak ontstaat een idee en aansluitend de wens voor de ontwikkeling van een bepaald product bij een groep mensen die daar weinig of geen ervaring mee heeft. Linetec kan tegen een bescheiden vergoeding een onpartijdige eerste inventarisatie maken van de technische haalbaarheid van het project, alsmede van de verwachte technologische hindernissen en daarmee samenhangende kosten.

Professioneel netwerk

Linetec maakt deel uit van een uitgebreid en gevarieerd netwerk van experts en bedrijven op technologisch gebied. Op deze manier kan Linetec ook diensten bieden die buiten het eigen expertisegebied vallen, dan wel doorverwijzen naar de aanbieders van deze diensten. Hieronder zijn experts op het gebied van RF-elektronica en fijnmechanica, printassemblagebedrijven en tal van aanbieders van componenten. Tevens onderhoudt Linetec contacten met de Universiteit Twente, de Saxion Hogeschool en diverse professionals in de gezondheidszorg.

Voorbeelden van producten

Het volgende is een kleine, willekeurige greep uit de producten die eerder door Linetec / Richard Rasker zijn ontwikkeld: